קפיטליזם

הסדרה "קפיטליזם" - בבימויו של אילן זיו, קופרודוקציה צרפתית/קנדית העוסקת בסיפור התפתחות הקפיטליזם כהתפתחות של רעיונות