מלך מתגייס

מכינים את הילד לצבא. כאן נרגשים ללוות את מלך בדרך לשירות הצבאי