התחממות גלובלית

התחממות גלובלית

שוקעים בפלסטיק, סובלים מחום ומזהמים אוקיינוסים – האם משבר האקלים והזיהום הסביבתי מעמידים בסכנה את המין האנושי?