המשמר המזרחי

שלומי חתוכה במסע נגד אי־הצדק וחוסר השוויון כלפי יוצאי עדות המזרח בישראל