מקצועות במספרים

באיזה גיל מתחילה להתאמן מתעמלת אמנותית? וכמה הצעות נישואים מקבלת פקחית במשמרת? בכל פרק, הסיפור של מקצוע ישראלי אחד – במספרים