מפרקים את דוח קק

מפרקים את דוח קק"ל

כך חולקו מיליארד שקל בלי חשבון: הדסק הכלכלי מסביר את דוח מבקר המדינה על קק"ל