מגישה: עפרה הלחמי

שעה ראשונה:
מאיר אריאל - ירושלים של ברזל
מאיר אריאל - עברנו את פרעה
מאיר אריאל - טוק על דלתי מרום
מאיר אריאל - לא יכול להוריד ממך את העיניים
מאיר אריאל - שדות גולדברג
מאיר אריאל - פלוגה בקו
מאיר אריאל - חיית הברזל
מאיר אריאל - זרעי קיץ
מאיר אריאל - מים מתוקים

שעה שנייה:
מאיר אריאל - שיר כאב
מאיר אריאל - תקווה
מאיר אריאל - בתור לשיקוף ריאה
מאיר אריאל - ארול
מאיר אריאל - טרמינל לומינלט
מאיר אריאל - חבית הדגים
מאיר אריאל - מזכרת למאוננים
מאיר אריאל - ד"ר התחכמות
מאיר אריאל - טיפש חכם
מאיר אריאל - אולה בבו