עורכת ומגישה: רותם דויטשר

The Delmonas - Hello, I Love You
White Mystery - Birthday -
The Spyrals - Trying To Please
Oblivians - Back Street Hangout
Häxxan - Got You On My Back
Beastie Boys - Sabotage
Ryskinder - Ha Ha Ha
Ty Segall - Drop Dead Baby
Pink Floyd - The Nile Song
Mozes and the Firstborn - Time's A Headache
Catholic Spray - Silver Castle Pope
Nots - White Noise
Interpol - Obstacle 1
Archie Bronson Outfit - Cherry Lips
Tree - In My World