עורך ומגיש: גלעד כהנא

ריב - גלעד כהנא (אינסטרומנטלי)
Labrinth - Mount Everest
Connan Mockasin -I'm The Man That Will Find You
אשת חיל - גלעד כהנא (אינסטרומנטלי)
Mc Rick - Mec Mec
Rave - גלעד כהנא
Goldlink - Spectrum
(Disclosure - You & Me (flume remix
אחד העם - גלעד כהנא (אינסטרומנלי)
Nadia Rose - Skwod
Little simz - Boss
Elliphant - Only Getting Younger (ft skrillex)
חוסר אמונה בתעופה - גלעד כהנא (אינסטרומנלי)