עורך: איציק יושע, מגיש: יואב יפת
קובארי

לוקאס והאנה
גואה
אלול
מרתון
ארוחת חג
משעמם לי
איילות
שבלונה