עורך ומגיש: ניר גורלי

Joy Division - Atmosphere
Joy Division - Warsaw
Joy Division - Shaddow Play
Joy Division - She Lost Control
Joy Division - New Dawn Fades
Joy Division - Transmisson
Joy division - Decades
Joy Division - Love Will Tear Us Apart
New Order - Ceremony
Tame Impala - It Is Not Meant Tob Be
Tame Impala - Solituse Is Bliss
Tame Impala - Lucidity
?Tame Impala - Why Wont You Make Up Your Mind