ג'אם 88 - ג'נגו

ג'נגו - רואות אותי
ג'נגו - אין זמן
ג'נגו - קרח בעיניים (חדש)
ג'נגו - פה מלא
ג'נגו - לילה
ג'נגו - כמו פעם
ג'נגו - בואי הביתה
ג'נגו - לנשום במים
ג'נגו - 100 שקל אחרונים