עורך ומגיש: משה מורד

BCUC - Isivinguvungu
Obed Ngobeni - Kazete
Lucky Dube - Umadakeni
Splash- Soweto
Ladysmith Black Mambazo - Isitimela
Miles Davies - Concierto de Aranjuez
BCUC - live