ג'אם 88 - יערה שאוליאן

ארלט
חונה תקוני
פנלופה
חוף אהבה
אולי ליבך
האליילי
היו היו
ציפור
אודם שושו
פרפרים