עורך ומגיש: אסף ליברמן

יובל מנדלסון - יסודות חוקתיים
יובל מנדלסון ומאיה דוניץ - לאומיות ומדינות הלאום
יובל מנדלסון - שלטון העם
יובל מנדלסון - עקרון הגבלת השלטון