ג'אם 88 עם אורית טשומה

סליחה
טוב לי
השפע בדלות
בוא אליי
קטע אקטואלי
בין לבין
יצחק פאנטה
שחקני ספסל
נענע
השפע בדלות