עורך ומגיש: אסף ליברמן

עדר 2 ליפשיץ - ג'ון בלושי
עדר 2 ליפשיץ  - רק היום נגמר
אלון עדר - שלושה דורות
תמוז - פנס הרחוב