ג'אם 88 עם דוד שאול

אור ערביים
ברווז על מים
לראות אותך
רק תגידי
צייד
יער
ליל של כוכבים
מהר מדי
לב שלם
מפה לשם