עורך ומגיש: גיל מטוס

Cinder Well - The Cuckoo
Gillian Welch - Apalachicola
Gene Clark - Polly
Gene Clark - Train Leaves Here This Morning
Cool Sounds - Sleepers
Waxahatchee - Can’t Do Much
The Band - The Shape I'm In
The Band - All La Glory
Soko - Oh, To Be A Rainbow!
Snowgoose - The Making Of You
The Hanging Stars - I Woke Up in July
Jeremy Ivey - Someone Else's Problem
Emma Swift - Sad Eyed Lady of the Lowlands
Ezra Feinberg - Letter to My Mind
Fools - Deefyfe
Andrew Wasylyk - Awoke In The Early Days of a Better World
Duo Brothers - Planet FAE
Mosses - Ahh Auspicious
Helvetia - Inverted
The Olympians - Apollo's Mood
Holy Hive - Hypnosis
Kadhja Bonet - Honeycomb
Yussef Dayes - Love Is the Message
Jessie Ware - Remember Where You Are