עורך ומגיש: אסף ליברמן

דניאל קורן - I miss FOMO
Sunny - bobby hebb