עורך ומגיש: משה מורד

Mahmud Ahmed - Tezeta
Alemayehu Eshete - Kenoru Lebetchahe
Seyfou Yohannes - Tezeta
Getatchew Mekurya - Akale Wube
Getatchew Kassa - Tezeta slow / fast
Mulatu Astatque - Yegelle Tezeta
Mulato Astatque - Gubelye
Samuel Yirga -The Blues for Wollo