עורך ומגיש: מנחם גרנית

Beatles – It Won't Be Long
Beatles – All I've Got To Do
Chuck Berry – Too Much Monkey Business
Oasis – Wonderwall
Van Morrison – Alan Watts Blues
תופעת דופלר – Black Hole Sun
תופעת דופלר – Stumbling On Heaven
תופעת דופלר – Soon
השלושרים – היושבת בשורה הראשונה
חנן יובל ושלום חנוך – צרות טובות
Johne Cale and Lou Duillon
John Cale and Lou Reed – Style It Takes
John Cale and Lou Reed – Small Town
Sharon Shannon – Cavan Potholes