עורך ומגיש: משה מורד

Chuchito Valdes - A Lo Cubano
Compay Segundo - La Negra Tomasa
Amparo Sánchez- Turista Accidental
Amparanoia - En Algun Lugar
Amália Rodrigues - Fado Português
Maria Teresa De Noronha - Rosa Enjeitada
Rabih Abou-Khalil - Como Um Rio
Terakaft - Tafouk Télé
Abdullah Ibrahim - African Market