עורך ומגיש: מנחם גרנית

The Beatles – Rock n' Roll Music
The Beatles – I'll Follow The Sun
תופעת דופלר – Bridge Over Troubled Water
Herman's Hermits – Silhouettes
Herman's Hermits – My Sentimental Friend
The Cyrkle – Red Rubber Ball
החלונות הגבוהים – Soldate De Chocolate
Dexy's Midnight Runners – Come On Eileen
Kevin Rowland – Reflections of My Life
Bruce Springsteen and Roger McGuinn - Turn, Turn, Turn
אפרת בן צור – שני תפוחים
Van Halen – Pretty Woman
King Crimson – Epitaph
דני בסן – שיר החרדל
Billy Preston – Minuet for You