עורך ומגיש: מנחם גרנית

Bruce Springsteen – The Ties That Bind
Bruce Springsteen – Sherry Darling
Bruce Springsteen – Jackson Cage
Bruce Springsteen – Two Hearts
Bruce Springsteen – Independence Day
Bruce Springsteen – Hungry Heart
Bruce Springsteen – Out In The Street
Bruce Springsteen – Crush On You
Bruce Springsteen – I Wanna Marry You
Bruce Springsteen – The River