עורך: אורי מרקוס

המנצח והמלחין לאונרד ברנשטיין - שלושים שנים למותו:

 

סטרווינסקי: סוויטה מתוך "ציפור האש"

(התז' הפיל' הישראלית)

 

הינדמית: "מאתיס הצייר" - סימפוניה 

(התז' הפיל' הישראלית)