מביא לשידור: אורי מרקוס

"סוף המסע": סדרה בעריכת מיכאל אוהד:

פרק מס׳ 2: "בית המוות של לאוש ינאצ'ק"

(לאה פורת - 1974)