עורכת: תמרה בלטר

ברהמס: שלישיית פסנתר מס' 1 בסי מז'ור, אופ' 8

(שלישיית פלורסטן)

 

א׳ ברג: סונטה לפסנתר, אופ' 1

(יאול אום סון - פסנתר)