עורך: אורי מרקוס

יום הולדת לפסנתרן נלסון פריירה:

 

גריג: קונצ'רטו לפסנתר ולתז' בלה מינור, אופ' 16

(עם התז' הפיל' מינכן / רודולף קמפה)

 

שופן: נוקטורנים לפסנתר, אופ׳ 9 מס׳ 1 ו- 2

 

דביסי: "פינת הילדים"