עורכת: קריסטינה גוליאט

פתיחות, פרלודים וקטעי מבוא לאופרטות מאת שטולץ, קלמן, אופנבך, סופה, ועוד