עורכת: תמרה בלטר

בטהובן: רביעיית כלי-קשת בפה מינור, אופ' 95, "סריוזו"

(הרביעייה האיטלקית)

 

בטהובן: סונטה מס' 22 לפסנתר בפה מז'ור, אופ' 54

(וילהלם בקהאוס - פסנתר)

 

מנדלסון: רביעיית כלי-קשת מס' 6 בפה מינור, אופ' 80

(רביעיית אשר)