עורכת: קריסטינה גוליאט

י׳ שטראוס הבן: קטעים מתוך האופרטה "ברון הצוענים"

(סולנים / המקה' ותז' האופרה הגרמנית ברלין / רוברט שטולץ)