עורך: אורי מרקוס

המנצח דימיטרי מיטרופולוס - 60 שנה למותו:

 

ברליוז: מבחר מתוך "רומאו ויוליה" - סימפוניה דרמטית, אופ' 17

(התז' הפיל' ניו יורק)