עורך: אויר מרקוס

יום הולדת למנצח יוג'ין אורמנדי:

 

דביסי: פרלוד למנחת אחר הצהריים של פאון

(תז' פילדלפיה)

 

דה פאיה: "לילות בגני ספרד" - שלושה רשמים סימפוניים לפסנתר ולתז׳

(ארתור רובינשטיין - פסנתר / תז' פילדלפיה)

 

איבר: "תחנות ביניים"

(תז' פילדלפיה)

 

מאסנה: אלגיה

(תז' פילדלפיה)