ג'אם 88 עם גיל בר הדס

ידידיה פרנקל
טקס עצוב
נזהר במילים
מה חשבת
אדם הוא לבד
אם תתן לי חלקי
הכול קורה לידי
וייטנאם
פוך
האור הלבן המסנוור
קורה שאתה לבד