עורך ומגיש: גיל מטוס

Cory Hanson - Paper Fog
Alex Izenberg - Love
Oracle Sisters - The Dandelion
The Weather Station - Atlantic
Pearl Charles - What I Need
Mystic Braves - Sea Urchin
Holy Motors - Endless Night
Routine - Cady Road
Midnight Sister - Satellite
Sunburned Hand of the Man - Flex
Steve Gunn - Tommy's Congo
Bobby Lee - Join Me in La Boogie
Marika Hackman - Playground Love
Alfa Mist - Run Outs
Lost Horizons - In Quiet Moments
Ghostpoet - Bruised Fruit
Boozoo Bajou - Keep Going
David Lynch - The Night Bell with Lightning
Sarathy Korwar - So said Said
DARKSIDE - Liberty Bell
(Marvin Gaye - Inner City Blues (Make Me Wanna Holler
The Undisputed Truth - What's Going On