עורך: אויר מרקוס

המנצח קלאודיו אבאדו - 7 שנים למותו:

 

היידן: סימפוניה מס' 100 בסול מז'ור, "הצבאית"

(התז' הקאמ' אירופה)

 

מוצרט: קונצ'רטו מס' 3 לקרן ולתז' במי במול מז'ור, ק' 447

(דייל קלבנג'ר - קרן / התז' הסימפ' שיקגו)

 

בטהובן: מבחר מתוך "יצורי פרומתאוס", אופ' 43

(התז' הפיל' ברלין)