עורך: אורי מרקוס

המנצח קלאודיו אבאדו - 7 שנים למותו:

 

סקריאבין: פואמת האקסטזה, אופ' 54

(התז' הסימפ' בוסטון)

 

צ'ייקובסקי: קונצ'רטו לכינור ולתז' ברה מז'ור, אופ' 35

(אייזק שטרן - כינור / התז' הפיל' הישראלית)