עורכת: רבקה שמיר

ארתור סאליבן: הפתיחה לאופרה "המיקדו"

(אקדמיית סנט מרטין / נוויל מרינר)

 

ריינקה: סונטה לחליל ולפסנתר במי מז'ור, אופ' 167, "אונדין"

(שרון בצלי – חליל / רונלד בראוטיחם – פסנתר)

 

שומאן: קונצ'רטו לכינור (במקור לצ'לו) ולתז'  בלה מינור, אופ' 129

(גדעון קרמר – כינור / התז' הסימפ' בוסטון / סייג'י אוזאווה)