עורכת: תמרה בלטר

מיצירות אלבן ברג לציון 136 שנה להולדתו:

סונטה לפסנתר, אופ' 1

(יאול-אום סון - פסנתר)

 

סוויטה לירית

(רביעיית לסאל)

 

מבחר מתוך שבעה שירים מוקדמים

(אן-סופי פון אוטר - מצו-סופרן / בנגט פורסברג - פסנתר)