עורך: אורי מרקוס

המנצח אליהו ענבל בן 85:

שופן: פנטזיה על נעימות פולניות לפסנתר ולתז' בלה מז'ור, אופ' 13 (קלאודיו אראו - פסנתר / התז' הפיל' לונדון);

ראוול: "אמא אווזה" (התז' הלאומית צרפת)

סמטנה: וולטבה מתוך "מולדתי" (התז' הסימפ' רדיו פרנקפורט)