עורך: בן רד. מגישה: נוגה קליין

Deep Purple - Highway Star
MC5 - Rocket Reducer No 62
Grand Funk Railroad - Into The Sun
Ted Nugent - Stranglehold
Cactus - One Way...Or Another
Led Zeppelin - Kashmir
The Who - Magic Bus