עורכת: תמרה בלטר

היידן: רביעיית כלי-קשת במי במול מז'ור, אופ' 33/2, "הבדיחה"

 

פ' גלאס: רביעיית כלי-קשת מס' 2, "קומפאני"

 

שוסטקוביץ': רביעיית כלי-קשת מס' 9 במי במול מז'ור, אופ' 117

(רביעיית קרדוצ'י, אולם וויגמור, לונדון, 28.9.20)