עורכת: תמרה בלטר

מיו: סונטה לחליל, אבוב, קלרינט ופסנתר, אופ' 47

("הנשפנים הצרפתים")

 

בטהובן: רביעיית כלי-קשת במי במול מז'ור, אופ' 127

(רביעיית אנדליון)