עורך ומגיש: מנחם גרנית

Beatles – Octopus's Garden
Kinks – You Really Got Me
The Animals – It's My Life
The Troggs – Wild Thing
תופעת דופלר – Psycho Killer
חמי רודנר – כמעט
חמי רודנר – מה יהיה בסופנו
נורית גלרון – הלא נודע
Neil Young and Graham Nash – Birds
Neil Young and Crazy Horse – Cowgirl in the Sand
Stevie Ray Vaughn – Pride and Joy
John Mellencamp – Pink Houses
עומר קליין וזיו רביץ – אהבה יומיומית