עורך: בן רד. מגישה: עפרה הלחמי

Black Sabbath - Lonely Is The Word
Cheater - Stonehouse
Josefus - Dead Man
Lincoln Street Exit - Dirty Mother Blues
Jodo - It's No Good
Journey - Of A Lifetime
Buffalo - Freedom
UFO - Silver Bird