עורך ומגיש: מנחם גרנית

Beatles‌ ‌–‌ ‌Because‌ ‌
Beatles‌ ‌–‌ ‌You‌ ‌Never‌ ‌Give‌ ‌Me‌ ‌Your‌ ‌Money‌ ‌
דודי‌ ‌לוי‌ ‌בהופעה‌ ‌–‌ ‌כל‌ ‌הזמן‌ ‌שבעולם‌ ‌
Al‌ ‌Kooper‌ ‌–‌ ‌As‌ ‌The‌ ‌Years‌ ‌Go‌ ‌Passing‌ ‌By‌ ‌
J.‌ ‌Geils‌ ‌Band‌ ‌-‌ ‌Centerfold‌ ‌
Spirit‌ ‌–‌ ‌Taurus‌ ‌
Led‌ ‌Zeppelin‌ ‌–‌ ‌Stairway‌ ‌to‌ ‌Heaven‌ ‌
חמי‌ ‌רודנר‌ ‌וערן‌ ‌ויץ‌ ‌–‌ ‌שיר‌ ‌סיום‌ ‌
ליליה‌ ‌–‌ ‌הרווח‌ ‌שבין‌ ‌
Van‌ ‌Morrison‌ ‌–‌ ‌Only‌ ‌a‌ ‌Song‌ ‌
Rick‌ ‌Wakeman‌ ‌–‌ ‌Stairway‌ ‌To‌ ‌Heaven‌ ‌