עורכת: קריסטינה גוליאט

קטעי בלט:

מינקוס: מתוך "פקיטה"

(תז' קמ' אנג' / ריצ'רד בונינג)

 

טומסיני: "גבירות בעלות מזג נעים"

(תז' קמ' אנג' / ריצ'רד בונינג)

 

דריגו: מתוך "שודד הים"

(תז' סימ' לונדון / קולין דייויס)

 

ברליוז: מתוך האופרה "הטרויאנים"

(תז' פיל' לאומית / ריצ'רד בונינג)