עורך ומגיש: מנחם גרנית

Beatles‌ ‌–‌ ‌Sun‌ ‌King‌ ‌
Beatles‌ ‌–‌ ‌Mean‌ ‌Mr.‌ ‌Mustard‌ ‌
Beatles‌ ‌–‌ ‌Polythene‌ ‌Pam‌ ‌
The‌ ‌Who‌ ‌–‌ ‌Pictures‌ ‌of‌ ‌Lily‌ ‌
Jefferson‌ ‌Airplane‌ ‌–‌ ‌White‌ ‌Rabbit‌ ‌
Bob‌ ‌Dylan‌ ‌and‌ ‌Bette‌ ‌Midler‌ ‌–‌ ‌Buckets‌ ‌of‌ ‌Rain‌ ‌
Jennifer‌ ‌Warnes‌ ‌–‌ ‌First‌ ‌We‌ ‌Take‌ ‌Manhattan‌ ‌
Stevie‌ ‌Ray‌ ‌Vaughn‌ ‌–‌ ‌Pipeline‌ ‌
Leonard‌ ‌Cohen‌ ‌–‌ ‌Tower‌ ‌of‌ ‌Song‌ ‌
חמי‌ ‌רודנר‌ ‌וערן‌ ‌ויץ‌ ‌–‌ ‌נאמר‌ ‌כבר‌ ‌הכל‌ ‌
חמי‌ ‌רודנר‌ ‌וערן‌ ‌ויץ‌ ‌–‌ ‌בדומיה‌ ‌
תופעת‌ ‌דופלר‌ ‌–‌ ‌Come‌ ‌Back‌ ‌and‌ ‌Stay‌ ‌
John‌ ‌Prine‌ ‌–‌ ‌Hello‌ ‌in‌ ‌There‌ ‌
Lou‌ ‌Rawls‌ ‌–‌ ‌You'll‌ ‌Never‌ ‌Find‌ ‌Another‌ ‌Love‌ ‌
עומר‌ ‌קליין‌ ‌וזיו‌ ‌רביץ‌ ‌–‌ ‌אהבה‌ ‌יומיומית‌ ‌