עורך: אורי מרקוס

המנצח סר תומאס ביצ'ם - 60 שנים למותו

 

רימסקי-קורסקוב: "שחרזדה" 

(התז' הפיל' המלכותית)

 

בורודין: "מחולות פולובציים" מתוך האופרה "הנסיך איגור'" 

(התז' הפיל' המלכותית)